Projekty | ZelenyProstor.cz

PROJEKTY

  

Projekty z naší dílny, jsou výsledkem společné práce mezi námi projektanty a Vámi, uživateli a zahradními rekreanty. To, jakou bude mít Vaše zahrada podobu

vychází z Vás samotných, charakteru daného místa, domu, našeho pohledu zahradního architekta a vzájemné výměně informací. Dá se říct, že komunikace

a oboustranné pochopení jsou základním kamenem k tomu, abychom vytvořili útulný prostor přímo pro Vás, Vaší rodinu a přátele. 

 

     

 

Krok za krokem

 

 

 

 1Zmapování současného stavu pozemku (stávající zeleň, typ a kvalita půdy). Pořízení fotodokumentace a zaměření pozemku                                                  

 2.  Před prvním konceptem zahrady přijdou na řadu rozbalení vašich představ a přání . Ty nám napoví, kterým směrem se vydáme                                              

 3.  Studie navržených řešení  je již vstupem do prostoru vaší zahrady. Ukáže nám pohyb, tvary a hmoty                                                                                    

 

 4.  Po odsouhlašení jednotlivých řešení se přesuneme k  vizualizaci , která nám vykreslí detaily a přibliží realitu                                                                               

 5.  Osazovací plán nám předkládá specifikaci rostlinného materiálu vycházejícího z tvarů, výšky a umístění ve vizualizacích                                                         

 6.  Textová část  - popis architektonických prvků, specifikace, rozměry, použitý materiál, technologie provedení jednotlivých realizačních kroků                             

 7.  Připravíme pro vás na vyžádání položkový rozpočet pro fázi realizace                                                                                                                                

 

 

 

Návrat